/\

ANNONCE

Foto: Shutterstock

Fly

Turisme er et vigtigt erhverv i Skandinavien

Også her i Skandinavien skaffer turismen skatteindtægter til både lokalsamfundene og staten.


May-Britt Paulsen driver selskabet Northern Partner i Svolvær i Lofoten.

I naturskønne Lofoten er turismen blevet et vigtigt erhverv. May-Britt Paulsen driver selskabet Northern Partner i Svolvær.

– Fiskeriet har været fundamentet for al bosættelse i Lofoten. Turisterhvervet kommer nu ind på en anden plads, fordi den er beskæftigelsesintensiv, siger Paulsen til Scandinavian Traveler.

Indtægterne fra turisme i Lofoten og i Norge i øvrigt lå i 2017 på 176,6 milliarder norske kroner. Det udgjorde 4,3 procent af bruttonationalproduktet for fastlands-Norge. Hele 166.400 årsværk er knyttet til turisterhvervet, hvilket er 2,4 procent mere end året før, fremgår det af Norges Statistik.

Skaber velfærd

– Nationalt bidrager turismen med 4,4 milliarder norske kroner i skatteindtægter til de norske kommuner. Det er mere end både forarbejdningsindustrien og fiskerierhvervet, siger den administrerende direktør Kristin Krohn Devold i erhvervsorganisationen NHO Reiseliv.

Også i Danmark bidrager turismen med store indtægter. Ifølge Visit Denmark er turisternes forbrug i Danmark estimeret til 128 milliarder danske kroner og udgør 2,4 procent af landets BNP. Også her arbejder mange inden for dette erhverv. Godt 161.000 personer er fuldtidsbeskæftigede inden for dette område. For hver en million kroner, der anvendes, bliver der skabt 1,26 jobs. Ikke så dårligt!

Og hver en krone, turisterne bruger i Danmark, er der en merværdi på 35 øre. Og det kommer for eksempel også ejendomsbranchen til gode. Moms på varer og ydelser og opkrævet skat er vigtige for den danske statskasse.
 

Når en turist bruger én dansk krone på restaurant i København, får den en merværdi på 35 øre. Foto: Robin  Skjoldborg

De fleste besøgende i Danmark kommer fra Tyskland, Norge og Sverige.


I Sverige omsatte turisterne for godt 337 milliarder svenske kroner i 2018 ifølge Tillväxtverket. I alt 172.000 mennesker er beskæftiget inden for turisterhvervet i Sverige[1]. I løbet af 2018 blev der skabt 3.000 nye arbejdspladser inden for dette erhverv, hvoraf hovedparten i hotel- og restaurationsbranchen. Udenlandske besøgende gav den svenske statskasse store momsindtægter: Hele 19,8 milliarder svenske kroner. Turismens andel af BNP har ligget konstant mellem 2,6 og 2,8 procent i de seneste år. Nordmændene holder af svenskerne og er den største turistgruppe i Sverige efterfulgt af tyskere og danskere. Men også mange amerikanere kommer på besøg.

Store forventninger

Og erhvervet vil vokse støt i Skandinavien.– World Travel & Tourism Council har fremskrevet væksten inden for turisterhvervet for en række forskellige lande. De forventer en gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen inden for norsk turisme på 1,4 procent og en årlig vækst i værdiskabelsen i norsk turisme på 2,2 procent. Hvis prognosen holder, vil i alt 206.000 ansatte være beskæftiget inden for turisterhvervet i Norge i 2028, siger Devold.

Af og til må besøgende komme og fortælle, hvor dejligt der er der, hvor du bor. Det giver øget stolthed og lyst til at værne om stedet.

Danmark har oplevet en fin vækst, både hvad angår hotelovernatninger og besøg i de store attraktioner som Tivoli, men Visit Denmark forventer yderligere vækst. Der har for eksempel været en stigning i sengekapaciteten på godt 20.000 overnatninger fra 2008-17. På baggrund af dette forventes det, at danskerne må rede op til endnu flere besøgende. Sverige regner også med vækst.

– Det er en glæde at se en fortsat positiv udvikling inden for turismen. Turisterhvervet er økonomisk vigtigt for Sverige, men også en vigtig job- og integrationsmotor i hele landet. Regeringen har bestemt at lave en national strategi for turismen og turisterhvervet, siger erhvervsminister Ibrahim Baylan i en pressemeddelelse.

Flere turister betyder flere arbejdspladser. Her fra Gamla Stan i Stockholm. Foto: Shutterstock

Turismen puster liv i små samfund

Men turismen giver ikke blot indtægter. Den bidrager også til at skabe stolthed over, hvor man kommer fra, og lyst til at værne om og bygge videre på, hvad man har.

– Det var ikke sejt at være fra Lofoten for 20 år siden, siger Paulsen. – Fiskersamfundene sygnede hen. Tag for eksempel et fiskesamfund som Henningsvær. Med turismen er begyndt at puste liv i fiskesamfundet, og lysten til at blive boende er steget. Af og til må besøgende komme og fortælle, hvor dejligt der er der, hvor du bor, og det har bidraget til at øge stoltheden og lysten til at værne om stedet. Det gælder nok også mange andre steder. Det er vigtigt for vores økonomi.

 

Blev du inspireret af denne artikel?

Giv den en thumbs up!

likes

ANNONCE

Luk kort

Kategori

Fra artiklen

Del tips

Luk

Leder du efter noget specielt?

Filtrer din søgning

Luk