/\

ANNONS

Foto: Erik Abel
Foto: Erik Abel

Resmål

Håller domedagen på avstånd

Det finns fröbanker överallt på vår planet. Men den säkraste är nog den längst upp i norr, uthuggen i urberget i Svalbard, den norska ögruppen i Arktis.

Svalbards globala frövalv, även känt under den engelska beteckningen Svalbard Global Seed Vault, anlades 2008 som genbank för växter. I valvet förvaras fröprover från nyttoväxter från hela världen. Fröerna som förvaras i valvet har potential att vara mycket viktiga för livsmedelssäkerheten och det hållbara jordbruket. Anläggningen betraktas ofta som ett säkerhetslager om fröer i andra genbanker skulle gå förlorade genom storaskaliga regionala eller globala kriser.

Förvalvet ligger mer än 100 meter in urberget och kan lagra 4,5 miljoner fröer. Foto: Mattias Heyde

Men biologen och agronomen Åsmund Asdal, som började på Svalbard Global Seed Vault som koordinator 2015, vill gärna tona ner anläggningens koppling till domedags-scenarier.

– Bilden av valvet som en anläggning byggd för framtida globala katastrofer är mer eller mindre skapad av media, säger Åsmund Asdal. För oss är valvet en del av ett globalt system för att bevara den genetiska mångfalden i våra grödor. Syftet är främst att skydda dem för de mindre katastrofer som drabbar genbanker världen över på grund av naturkatastrofer, strejker, kriminalitet och skövling, eller helt enkelt för att det saknas resurser att underhålla samlingarna.

ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) i Aleppo i Syrien skickade till exempel sina fröer till förvaring i Svalbard för att de inte skulle förstöras under inbördeskriget.

Idag finns det cirka 1 750 genbanker i över 100 länder med samlingar som totalt innehåller mer än 7,4 miljoner fröprover.

Foto: Riccardo GangaleSvalbard Global Seed Vault byggdes av norska staten som har det övergripande ansvaret över valvet.

Valvet är uthugget i urberget, 130 meter över havsytan, nära flygplatsen i Longyearbyen. Lagerrummen ligger mer än 100 meter in i berget under klipplager som är mellan 40 och 60 meter tjocka.

Valven omges av permafrost med en stabil temperatur på mellan minus 3 och 4 °C. Elförsörjningen kommer från det statliga kraftverket i Longyearbyen. Frövalvet är dessutom utrustat med generatorer som ska försörja det med el i händelse av strömavbrott.

– Valet är byggt för att tåla allvarliga incidenter som jordbävning, förhöjt vattenstånd i havet och bombningar, säger Åsmund Asdal.

Entrén till valvet har blivit en turistattaraktion i Svalbard. Det är en enkel betongkonstruktion som fått status som en global ikon, delvis på grund av ”Perpetual Repercussion”, en illuminerad fiber-optisk konstinstallation skapad av den norska konstnären Dyveke Sanne, som pryder ingången.

Frölagringsanläggningen består av tre lagerrum, vart och ett med en yta på 9,5 x 27 meter. Varje hall rymmer cirka 1,5 miljoner fröprover, vilket betyder att valvet har kapacitet att lagra 4,5 miljoner fröprover.

Idag innehåller valvet nästan 900 000 fröprover från 5000 växtprover. Här finns fröer från olika grödor, växtförädlingsmaterial och vilda växter som är släkt med och skulle kunna vara gendonatorer till nya grödor.

– Platsen valdes på grund av permafrost, närheten till en flygplats, goda kommunikationer och en specialiserad lokal driftsledning som kan ta hand om anläggningen. Norge har även resurserna att bygga ett valv som detta och att kostnadsfritt ge plats åt fröer från alla länder, säger Åsmund Asdal.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng